World Monument
Angreskjema


Ved kjøp av varer og tjenester som ikke er finansielle tjenester. Fyll ut og returner dette skjemaet dersom du ønsker å gå fra avtalen.

Utfylt skjema sendes til:
(den næringsdrivende skal sette inn sitt navn, geografiske adresse og ev. telefaksnummer og e-postadresse)


Jystad Invest
Huldreveien 0781
0781 Oslo

post@wallstreet.no

       
Jeg/vi underretter herved om at jeg/vi ønsker å gå fra min/vår avtale om kjøp av følgende: (sett kryss)
O varer (spesifiser på linjene nedenfor)
O tjenester (spesifiser på linjene nedenfor)________________________________________
       
Sett kryss og dato:
O Avtalen ble inngått den (dato)____________________(ved kjøp av tjenester)
O Varen ble mottatt den (dato)____________________ (ved kjøp av varer)


Forbrukerens/forbrukernes navn:      


________________________________________


Forbrukerens/forbrukernes adresse:

________________________________________      Dato:___________________      ________________________________________
Forbrukerens/forbrukernes underskrift (dersom papirskjema benyttes)